פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית

מהי פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית?

פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית – זה טיפול נפשי (פסיכו-תרפיה) שמתייחס לקיום שלנו בעולם הסובב – EXISTENCE.
אדם הוא זה שבורא את המציאות האישית שלו.
אדם הוא זה שמעניק משמעות לקיומו ועושה זאת תמיד מתוך מארג הקשרים שהוא יוצר ושנתונים בראשותו.
פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית נוטעת את שורשיה בפילוסופיה מערבית ולא פוסחת על היכרות מעמיקה עם התורה הפרוידיאנית, עם ממשיכיו הנאמנים של פרויד ועם פורצי דרך אחרים בתחום הפסיכולוגיה.
יחד עם זה, פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית מגיעה מתוך הסתכלות אחרת על העולם ועל בני האדם. לעומת הגישה ה"מדעית" של פרויד, פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית מציעה זווית ראיה של האמן, או של הפילוסוף, ואולי – זווית ראיה של מדע אחר, על פיו אדם הוא זה שיוצר את חייו.

לא קל להתייחס לגישה האקזיסטנציאליסטית בהקשר לטיפול, מכוון שהיא משתמשת בפילוסופיה והפילוסופיה נשמעת לנו מופשטת, רחוקה, ואנחנו לא רוצים להתפלסף – אנחנו רוצים טיפול מעשי שיביא תוצאות. זאת בדיוק הנקודה שחשוב להבהיר אותה – דווקא הגישה האקזיסטנציאליסטית היא הגישה המעשית ביותר! היא מדגישה במיוחד נושאים כמו חופש בחירה וקבלת החלטות, לקיחת אחריות וחיפוש אחר משמעות אישית.

פסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית רואה את דרכו של אדם בעולם, היא בולטת באנושיות שלה ובערך העצום שהיא נותנת לאמפתיה, לאהבה וליצירת משמעות אישית.
בין הדמויות הבולטות בגישה האקזיסטנציאליסטית נמצאים: ארווין יאלום, מרטין בובר, ויקטור פרנקל ואחרים.
בין הפסיכותרפיסטים המטפלים בגישה האקזיסטנציאליסטית, מקדמים ומלמדים את הגישה ברחבי העולם היום - דר' גדעון מנדה בישראל, פרופ' אמי ואן דרזן, פרופ' ארנסטו ספינלי, מר האנס כהן באנגליה, דר' אלפרד לנגלה באוסטריה ורבים אחרים.