מהי פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית?

פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית – זה טיפול נפשי (פסיכו-תרפיה) שמתייחס לקיום שלנו בעולם הסובב – EXISTENCE.
אדם הוא זה שבורא את המציאות האישית שלו.
אדם הוא זה שמעניק משמעות לקיומו ועושה זאת תמיד מתוך מארג הקשרים שהוא יוצר ושנתונים בראשותו.
פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית נוטעת את שורשיה בפילוסופיה מערבית ולא פוסחת על היכרות מעמיקה עם התורה הפרוידיאנית, עם ממשיכיו הנאמנים של פרויד ועם פורצי דרך אחרים בתחום הפסיכולוגיה.
יחד עם זה, פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית מגיעה מתוך הסתכלות אחרת על העולם ועל בני האדם. לעומת הגישה ה"מדעית" של פרויד, פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית מציעה זווית ראיה של האמן, או של הפילוסוף, ואולי – זווית ראיה של מדע אחר, על פיו האדם הוא זה שיוצר את חייו.

לא קל להתייחס לגישה האקזיסטנציאליסטית בהקשר לטיפול נפשי, מכוון שהיא משתמשת בפילוסופיה והפילוסופיה נשמעת לנו מופשטת, רחוקה, לא שייכת למציאות, ואנחנו לא רוצים להתפלסף – אנחנו רוצים טיפול מעשי שיביא תוצאות. זאת בדיוק הנקודה שחשוב להבהיר אותה – דווקא הגישה האקזיסטנציאליסטית היא הגישה המעשית ביותר! היא מדגישה במיוחד נושאים כמו חופש בחירה וקבלת החלטות, לקיחת אחריות על המעשים, חיפוש אחר המשמעות ויצירה אקטיבית של דרך אישית ייחודית ואותנטית. "אדם הוא מה שהוא עושה" – אמר האקזיסטנציאליסט ז'אן פול סארטר ואישר לנו במילים אלה את יעילות הגישה עבור כולנו.

בתקופה, בה תחום הבינה המלאכותית נכנס לחיינו באופן מואץ, פסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית בולטת באנושיות שלה ובערך העצום שהיא נותנת לאמפתיה, לאהבה ולאמנות במובן הרחב והעמוק. וכמובן - בצורך היחידי שהופך אותנו לבני האדם – יצירת משמעות אישית.
בין הדמויות הבולטות בגישה האקזיסטנציאליסטית נמצאים: ארווין יאלום, מרטין בובר, ויקטור פרנקל, מרטין היידגר, סרן קירקגארד, ז’אן פול סארטר, אלבר קאמי ואחרים.
בין הפסיכותרפיסטים המטפלים בגישה האקזיסטנציאליסטית, מקדמים ומלמדים את הגישה ברחבי העולם היום - דר' גדעון מנדה בישראל, פרופ' אמי ואן דרזן, פרופ' ארנסטו ספינלי באנגליה, אלפרד לנגלה באוסטריה ורבים אחרים.